Language:

Raport*, powstały na bazie wieloletniego doświadczenia Baker McKenzie przy realizacji projektów atomowych na świecie, wskazuje na konieczność wdrożenia kompleksowych działań w obszarze ekonomicznym, prawnym, społecznym i środowiskowym, z silnym i stabilnym wsparciem państwa. Pozwoli to nie tylko istotnie wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale też da silny impuls do postępu technologicznego, nowych inwestycji, rozwoju nauki i zwiększania przewag konkurencyjnych polskich firm.

Raport zawiera informacje o:

  • uwarunkowaniach rozwoju energetyki jądrowej w Polsce
  • wyzwaniach związanych m.in. z trwającą transformacją technologiczną i zmieniającym się otoczeniem regulacyjnym
  • trzech scenariuszach określających perspektywy rozwoju energetyki jądrowej, uwzględniających różny zakres krajowych inwestycji – od minimalnego, przez zbalansowany, po „atomizację Polski”

Nuclear Poland report*Raport przygotowany przez Baker McKenzie i Politykę Insight.

Wejdź na angielską wersję językową.

Energy Transition
Our multidisciplinary global team helps energy producers, investors and users forge their energy transition journey in an increasingly complex regulatory environment, enabling them to transform, powerfully.
Learn More