Language:

Weronika Achramowicz, Marcin Chyliński i Łukasz Hejmej zostali jednogłośnie wybrani na nowych partnerów zarządzających warszawskim biurem globalnej kancelarii Baker McKenzie. Piotr Rawski, dotychczasowy partner zarządzający, po zakończeniu kadencji wraca do praktyki i będzie łączył obowiązki lokalne z międzynarodowymi: został wybrany na stanowisko Chair of Policy Committee, organu skupiającego partnerów zarządzających wszystkich biur Baker McKenzie. Jest pierwszym Polakiem w historii piastującym to stanowisko w Baker McKenzie.

"To nie tylko wspaniała chwila dla mnie osobiście. To też wspaniały moment dla naszej kancelarii. Po dwóch kadencjach mam wielki zaszczyt przekazać zarządzanie naszym biurem w ręce Łukasza Hejmej, Weroniki Achramowicz i Marcina Chylińskiego, którzy zostali jednogłośnie wybrani na stanowiska partnerów zarządzających Baker McKenzie w Warszawie. To prawdziwa zmiana generacyjna, odważne i świadome spojrzenie w przyszłość. Dziękuję i serdecznie gratuluję całej trójce!" – powiedział Piotr Rawski, partner zarządzający warszawskim biurem Baker McKenzie, który po 5 latach przekazuje pałeczkę młodszemu pokoleniu.

Weronika Achramowicz jest radcą prawnym, współkieruje praktyką fuzji i przejęć oraz prawa handlowego. W ramach M&A, Weronika aktywnie wspiera projekty związane z europejskim Zielonym Ładem i zrównoważonym inwestowaniem. Ekspertyzę transakcyjną łączy z doradztwem w obszarze prawa handlowego - prawa spółek, umów handlowych oraz międzynarodowego prawa handlowego - koncentrując się na przedsiębiorstwach działających globalnie, w warunkach transgranicznych. Weronika prowadzi też szereg inicjatyw pro bono kancelarii dotyczących przedsiębiorczości i równouprawnienia kobiet.

Marcin Chyliński jest radcą prawnym, liderem praktyki rynków kapitałowych w warszawskim biurze kancelarii, wysoko cenionym za swoje doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze transakcji ECM oraz M&A. Specjalizuje się w skomplikowanych ofertach publicznych i prywatnych papierów wartościowych oraz w transakcjach M&A (w tym transgranicznych i publicznych), jak również w ogólnym doradztwie w zakresie prawa korporacyjnego, w tym corporate governance. Ma wieloletnie doświadczenie w kierowaniu międzynarodowymi zespołami prawników świadczących usługi doradztwa prawnego na rzecz spółek, instytucji finansowych, akcjonariuszy sprzedających, funduszy private equity, inwestorów strategicznych i firm inwestycyjnych przy licznych międzynarodowych i krajowych, pierwszych i wtórnych, publicznych i prywatnych ofertach akcji oraz przy transakcjach fuzji i przejęć.

Łukasz Hejmej jest adwokatem, kieruje praktyką rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych. Specjalizuje się w sporach dotyczących odpowiedzialności instytucji finansowych oraz wynikających z transakcji fuzji i przejęć.

"Bycie częścią tej organizacji, zarządzanie i praca z profesjonalistami z naszego warszawskiego i łódzkiego biura była i jest dla mnie wielkim zaszczytem. Zaufanie, szacunek i empatia – utrwaliliście przez te lata moją wiarę w te wartości – podstawowe monety zarządzania i leadershipu. Cieszę się, że mogłem też być skromnym akuszerem, ale przede wszystkim świadkiem, Waszych wielkich sukcesów. Awanse, nowe pozycje w rankingach, wyniki finansowe – jesteśmy najdynamiczniej rozwijającym się biurem Baker McKenzie w regionie. Czapki z głów przed Wami za ten wynik!" - podsumował Piotr Rawski.

Kancelaria Baker McKenzie jest jedną z najczęściej rekomendowanych kancelarii prawnych w Polsce. Zajmuje najwyższe pozycje w prestiżowych międzynarodowych rankingach prawniczych, m.in. Chambers Global, Chambers Europe i Legal 500. Od kilkunastu lat, rokrocznie, Baker McKenzie uznawana jest za najsilniejszą na świecie markę prawniczą według rankingu Thomson Reuters Global Elite Law Firm Brand Index (dawny Acritas). Warszawskie biuro Baker McKenzie powstało w 1992 r., a łódzkie w 2016 r. Obecnie kancelaria zatrudnia ponad 170 prawników i doradców podatkowych, co czyni ją jedną z największych kancelarii prawnych w Polsce.

Explore Our Newsroom