Language:

Baker McKenzie agerade legal rådgivare till Trill Impact i samband med förvärvet av Nordomatic från Adelis Equity Partners.

Nordomatic erbjuder energibesparande lösningar inom fastighetsautomation, vid ny- och ombyggnation samt relaterad eftermarknadsservice och smarta molnbaserade system. 

Trill Impact är ett private equity-företag med inriktning mot medelstora företag i Nordeuropa, med potential att öka värdeskapandet och samtidigt bidra till FN:s globala hållbarhetsmål.

Baker McKenzies huvudsakliga transaktionsteam utgjordes av Costin Mihailescu, John Gustafson, Alex Ydstie, Maja Nilsson och Sofie Sternberg.
Explore Our Newsroom