Language:

W związku z uchwaleniem kolejnej (czwartej już) specustawy związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 prezentujemy Państwu kolejną (również czwartą) wersję naszego Przewodnika po Specustawach COVID-19. W skład pakietu Specustaw COVID-19 wchodzą:

  • pakiet ustaw w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym Pierwsza Specustawa COVID-19, który wszedł w życie w dniu 31 marca i 1 kwietnia 2020 r. (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz 568);

  • Druga Specustawa COVID-19, która weszła w życie 18 kwietnia 2020 r. Najważniejszymi nowościami były wówczas modyfikacja Pierwszej Specustawy COVID-19 oraz ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARSCoV-2 (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz 695);

  • Trzecia Specustawa COVID-19 to ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 875), która weszła w życie 16 maja 2020 r.;

  • najnowsza Czwarta Specustawa COVID-19 to ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-191 (Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 1086), która weszła w życie zasadniczo 24 czerwca 2020 r.

W czwartej wersji Przewodnika, tak jak i w wersjach poprzednich, przedstawiamy krótki opis zmian jakie w naszej ocenie są potencjalnie najistotniejsze dla obecnej i przyszłej rzeczywistości gospodarczej w Polsce. Dla ułatwienia lektury zmiany związane z Czwartą Specustawą COVID-19 oraz inne zmiany wprowadzone w stosunku do poprzedniej wersji
Przewodnika zostały wskazane kolorem czerwonym. Nowa wersja Przewodnika obejmuje m.in. takie tematy jak kontrola inwestycji zagranicznych, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne i duże zmiany w zakresie zamówień publicznych.

Explore More Insight