zhang-hui

Hui Zhang

Special Counsel
Baker & McKenzie LLP