Language:

Vítejte na stránkách projektu "BM pro Startupy", který připravila pražská kancelář Baker McKenzie.

Program je určen především začínajícím podnikatelům v oblasti IT nebo online služeb, případně nových technologií, zkrátka IT a technologickým startupům.

Účelem projektu je zdarma pomoci vám – zakladatelům a provozovatelům těchto startupů – se zorientovat v základních právních otázkách, které souvisí s IT a technologiemi, a vyvarovat se zásadních chyb, které u těchto startupů vídáme.

Zkrátka pomoci vám v rámci bezplatného balíčku s nejdůležitějšími právními a daňovými aspekty vašeho podnikání.

Pokud se chcete do programu zapojit, níže se dočtete více informací. Těšíme se na vás!

PROČ PŘICHÁZÍME S „BM PRO STARTUPY“?

expand accordion
V České republice vznikají skvělé nápady a technologická řešení. Ze zkušenosti ale také víme, že je často nutné mít tato řešení právně a daňově ošetřena tak, aby bylo možné je vůbec uvést na trh a případně prodat investorovi. A také se vyhnout sporům nebo dokonce žalobám v budoucnu.

Zkušení podnikatelé si tato rizika zpravidla uvědomují a mají je ošetřená. Tvůrci a provozovatelé začínajících technologických a IT projektů však často nemají dostatek prostředků, aby si mohli dovolit právní know-how zaplatit. Nebo se zkrátka na začátku nezamýšlejí nad tím, jak se bude jejich produkt nebo služba vyvíjet. Například podcení, že jednoho dne budou větší a budou chtít z projektu vystoupit nebo jít do vztahu s investorem, který bude požadovat záruky, které nebudou mít. Nebo si včas neochrání know-how, které z firmy vynesou spolupracovníci. Případů je celá řada. Bohužel některá pochybení již nelze v pozdějších fázích podnikání napravit.

Proto přicházíme s projektem „BM pro startupy“. Věříme, že spolupráce může být zajímavá a přínosná pro obě strany. Máme unikátní právní know-how, o které se s vámi podělíme. A díky vám budeme vědět, co české startupy nejvíce trápí, kam se vývoj v České republice ubírá, možná se potkáme s novými problémy – a nás baví hledat nová řešení, a možná díky vám budeme i u zrodu velkých věcí.

CO V RÁMCI PROGRAMU ZÍSKÁTE?

expand accordion

V rámci tohoto projektu vám poskytneme:

 • Schůzka a analýza: Sejdeme se s vámi (osobně nebo přes telekonferenci) a provedeme základní analýzu vašeho problému v rozsahu dohromady až 3 hodin práce našich právníků.

 • Vzory dokumentů: Poskytneme vám bezúplatně vzory až 3 dokumentů řešící váš problém zjištěný při analýze (smlouvy, doporučení atp.), případně revizi a úpravu dokumentů, které již používáte.

 • Sleva na naše služby: Jakožto účastníkům programu vám poskytneme exkluzivní nabídku našich právních služeb za zvýhodněnou sazbu.

V rámci programu budete mít možnost řešit váš problém s renomovanými právníky, kteří patří ke špičce v oblasti práva informačních technologií a duševního vlastnictví. V našem týmu máme právníky, kteří mají 20 let zkušeností v oboru, poskytovali poradenství řadě mezinárodních IT a technologických firem i na začínajících projektech, působí jako rozhodci v IT a IP sporech, a co je také podstatné – mluvíme „vaším jazykem“.

Budeme vám k dispozici po dobu zhruba dvouhodinové schůzky. Během ní můžete probrat konkrétní problém, se kterým se potýkáte, a získat právní radu či doporučení. Nebo přesně nevíte a řeknete nám, že děláte „to a to“ a že byste rádi věděli, co vás čeká a na co si dát nejvíce pozor.

Schůzky se podle vaší potřeby mohou zúčastnit i naši odborníci na daňové právo, kteří vám nastíní účetní a daňové aspekty specifické pro váš obor, jejichž neznalost může do budoucna vést k finančním ztrátám (např. při exitu).

Pokud se váš problém bude týkat ještě další oblasti práva, například pracovního, budeme se snažit na schůzku přizvat kolegyni nebo kolegu, kteří se dané oblasti věnují.

V případě, že bude k vašemu problému relevantní vzorový dokument, dáme vám jej k dispozici. Počítáme i s určitou časovou rezervou – je pro nás důležité, aby bylo setkání pro vás užitečné, právní rada cílená, praktická a použitelná.

Na konci tedy můžete obdržet:

 • právní radu shrnující, jaké kroky byste měli podniknout nebo naopak čeho se vyvarovat,
 • doporučení vhodného postupu v rámci vašeho právního problému,
 • dokumenty vhodné k použití v rámci vašeho podnikání (vzory, stanoviska atp.) nebo připravené na váš právní problém (revize a úpravy již používaných dokumentů) nebo kombinaci výše uvedeného.

Tento balíček je pro účastníky programu zdarma. Účastníci programu mohou rovněž využít po dobu 12 měsíců právních služeb Baker McKenzie Praha za zvýhodněné sazby.

JAKÉ NAŠE ZKUŠENOSTI MŮŽETE VYUŽÍT?

expand accordion

V rámci naší praxe v Baker McKenzie pomáháme našim klientům se všemi aspekty jejich podnikání. Mezi ně bezpochyby patří i ty související s právem informačních technologií (IT) a právem duševního vlastnictví (IP).

Jelikož veškerá podnikatelská činnost má i daňové souvislosti, které se přímo dotýkají vašich financí, jsou součástí našeho týmu i daňoví odborníci s mnohaletou zkušeností v oblasti IT a online služeb.

Máme rozsáhlé praktické zkušenosti v zastupování klientů, kteří produkty či služby v této oblasti objednávají (uživatelé IT řešení), tak klientů, kteří takové produkty či služby nabízejí (poskytovatelé IT řešení). Ať už se jedná o dodávku software nebo informačního systému na míru, nákup a údržbu hardware, vývoj či licencování software, úschovu zdrojových kódů (software escrow), údržbu a správu software či celých IT celků, včetně SLA, SaaS, DaaS, cloud-computing, customizace, e-shopy, nástroje na tvorbu webových stránek nebo o produkty podléhající regulaci kybernetické bezpečnosti.

V rámci této pestré praxe – v součtu několika desítek let - jsme získali unikátní vědomosti.

Obdobné platí i pro jiné technologické startupy, kde jsme nápomocni zejména v oblastech souvisejících s průmyslovými právy, obchodním tajemstvím a know-how, např. v podobě navržení strategie ochrany vynálezů patenty či užitnými vzory, strategie ochrany označení služeb či výrobků ochrannou známkou či průmyslovým vzorem a podobně.

 • Tým: Naši experti na danou oblast – právo IP/TMT, osobní údaje, pracovní právo, daňové právo, ochranu značky, apod.

 • Zkušenosti: Členové týmu mají dlouholeté zkušenosti ve své právní oblasti a mají zkušenosti s právní pomocí začínajícím společnostem.

 • Ocenění: Tým získal řadu globálních i lokálních ocenění, mimo jiné Tier 1 v IP a TMT a Global IP Firm. Již 12 let drží pozici Band 1 za IP a 13 let za TMT; Data Protection a Outsourcing.

PRO KOHO JE PROGRAM JE URČEN?

expand accordion

Program je určen pro uchazeče, kteří splňují všechny níže uvedené požadavky:

 • podnikají v oblasti IT nebo online služeb, včetně provozování e-shopů nebo v oblasti nových technologií,
 • jde o české právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
 • právnické osoby musí existovat alespoň 3 měsíce,
 • mají roční obrat do 50 mil. Kč,
 • mají méně než 50 spolupracujících osob (zaměstnanci a osoby pracující na IČO),
 • jsou bezúhonné a bez insolvenční historie (neprošly insolvenčním řízením, jehož výsledkem by bylo prohlášení úpadku),
 • společníci, skuteční majitelé nebo jiné osoby s podílem jsou bezúhonné.

Pokud vás program zaujal, ale nejste si jistí, zda výše uvedené podmínky splňujete, zkuste nás i přesto kontaktovat.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

expand accordion
Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře na naší stránce www.bmprostartupy.cz nebo e-mailem na BMproStartupy@bakermckenzie.com. Odpovíme vám a sdělíme, jak dále postupovat.

KDO BUDE DO PROGRAMU ZAPOJEN?

expand accordion

Zapojeni do programu budou uchazeči:

 • splňující podmínky programu uvedené výše (ověříme z veřejných zdrojů),
 • vůči nimž není Baker McKenzie ve střetu zájmů,
 • pokud bude k ověření určitých informací nutný souhlas, pak budou zapojeni pouze ti uchazeči, kteří takový souhlas udělí.

Kapacita programu bude naplněna při počtu 21 účastníků (nevylučujeme však, že program v budoucnu rozšíříme). Všem uchazečům sdělíme, zda byli do programu zapojeni.

JAK JE TO S MLČENLIVOSTÍ?

expand accordion
Vše, co nám sdělíte nebo se od vás jinak dozvíme, bude a zůstane přísně důvěrné. Jsme vázáni mlčenlivostí ze zákona. Uvědomujeme si však, že během schůzky se budeme bavit o vašem nápadu, řešení, o novosti, o originalitě – důvěra je pro nás základ a budete-li si to přát, uzavřeme s vámi smlouvu o mlčenlivosti.

JAK DLOUHO PROGRAM POTRVÁ?

expand accordion
Program byl spuštěn 20. září 2020. Program není časově omezen.

… A NA ZÁVĚR NEZBYTNÝ PRÁVNÍ DOVĚTEK:

expand accordion
Vyhrazujeme si právo uchazeče do projektu nepřipustit bez nutnosti sdělení důvodu – o nepřipuštění však budete řádně informováni.

Tento dokument sám o sobě není veřejnou nabídkou právních služeb ani nás nezavazuje k poskytnutí právních služeb nebo zapojení kohokoliv do projektu.
Explore More Insight